הנהלת חשבונות

חשיבה חיובית מתמחה במגוון תחומים המקיפים את כל הנהלת החשבונות שהלקוח צריך- הבנת מהות העסק ואספקת כל שירותי הנהלת החשבונות.

הנהלת חשבונות, מהי?

בכל עסק, ולא משנה אם הוא מפעל, חברה או חנות קטנה, יש צורך בהנהלת חשבונות. לעיתים זה יכול להיות בעל העסק עצמו, ולעיתים ישנו משרד מיוחד, פנימי או חיצוני, אשר מתמצא בתחום. ללא הנהלת חשבונות איכותית ומסודרת קשה מאוד לקדם את העסק מבחינה כלכלית, ולפיכך יהיה לו קשה לפעול באופן כללי.

טיפול בחברות ועצמאיים

חובת ניהול ספרים חלה על עוסק מורשה ועל חברה אך מומלץ כי גם עוסק פטור ינהג כך על מנת להקל על עריכת הדוח השנתי. אנו נותנים שירותי הנהלת חשבונות כפולה או חד צדית לפי דרישות העסק ועל פי הדרישות בחוק. אנו בחשיבה חיובית אף דואגים לביצוע כל הפעולות הביורוקרטיות בשם הלקוח: תכתובות עם מוסדות (מס הכנסה ועוד), ייצוג בדיונים, פתיחת תיקים ועוד. הפקת דוחות שנתיים, ביצוע החזרי מס לשכירים.

דוחות שנתיים

הגשת דוח שנתי מצריך מכל עוסק מורשה או פטור להגיש דוח למס הכנסה פעם בשנה. לרוב, הגשת הדוח השנתי למס הכנסה תעשה בסוף חודש אפריל או מאי של שנת המס העוקבת לשנה המדווחת. זמן ההגשה תלוי אם העוסק צריך דיווח מקוון או לא. אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה הינה עבירה פלילית. בנוסף לכך, ללא הגשת הדוח במועד רשאי מס הכנסה להעריך באופן שרירותי את גובה השומה.

פתיחת וליווי עסק חדש

הקמת עסק משגשג ומצליח אשר גורם לסיפוק ותחושת ניצול הפוטנציאל כרוכה בעבודה קשה אשר תדרוש השקעה לאוך זמן. אנו בחשיבה חיובית נהיה כאן בשבילכם על מנת להכין ולהגיש את הטפסים הדרושים בכל רשויות המס וכן בליווי וייעוץ עסקי, הנהלת חשבונות וכל הנדרש

הצהרת הון

הצהרת הון היא אחד מכלי העזר החשובים שבידי פקיד השומה לקביעת סבירות רמת הכנסתו של הנישום. קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון מבוססת בין השאר על העיקרון, שההון (רכוש) של הנישום – לרבות ההוצאות שלו – מקורו בהכנסות או תקבולים כלשהם, וחייבת להיות התאמה סבירה בין הנתונים. במקרה שההון של הנישום גדל, או שהיו לו הוצאות כלשהן מעבר להוצאות המחיה שלו, מבלי שניתן להסביר מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנו ההוצאות – פקיד השומה ידרוש ממנו הסברים.

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

מדי שנה נדרשים רבבות, אשר פתחו תיק במס הכנסה ונכנסו לרשת המס, בין אם הקימו עסק עצמאי (עוסק מורשה או פטור) ובין אם הקימו חברה בע"מ, להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה; אך לא רק הם – גם כאלה שלרשות המסים יש לגביהם מידע על רכישת נכסים (למשל כאלה שרכשו נכס מקרקעין או רכב מפואר), או על קבלת הכנסות שעליהן לא דיווחו, אשר אינם נמצאים עדיין ברשת המס, יידרשו להגשת הצהרת הון.

הצהרת הון