ייעוץ עסקי

בחשיבה חיובית מבצעים ייעוץ עסקי ופיננסי לכל עסק ולכל מטרה. 

מהו יעוץ עסקי?

ייעוץ עסקי נותן לארגון ידע וכלים מקצועיים לדחיפת העסק בכיוון של ייעול והתנהלות נכונה. היועץ עוסק בניתוח תחומי הארגון השונים, ולאור התוצאות מספק לבעליו תמונה והארות אודות צעדים נחוצים, טעויות שבוצעו, אפשרויות לשיפור, וכן ראייה כוללת ואחרת של מצב העסק.

מי צריך יעוץ עסקי?

למעשה, כל עסק באשר הוא עשוי להפיק תועלת מרובה מייעוץ עסקי מקצועי ורציני.
זאת מאחר שניתוח מפורט של פעילות העסק, תמונה רחבה ונכונה, והנחיות לגבי שיפור והתייעלות מעניקים לעסקים מכל סוג וסדר גודל כלים חשובים להתייצבות וצמיחה. ואולם, אין בכך לומר שכל עסק זקוק תמיד לייעוץ עסקי.

מה יקבל העסק מהייעוץ?

ראשית, חשוב להבין כי יעוץ עסקי לבדו אינו יכול להוביל לשיפור מיידי או לאורך זמן, ללא התגייסות ורצינות גם מצד בעלי העסק. לדוגמא, גם אם ניתן יעוץ שיווקי המוביל לבנייתה של תוכנית שיווקית מצוינת, לא יתקבלו התוצאות הרצויות מבחינת מכירות ורווחים בלי הטמעה ויישום של התוכנית לאורך זמן מצד מנהלי החברה.
יחד עם זאת, במידה שאכן קיים שיתוף פעולה מלא ורציני, בעלי העסק ועובדיו עשויים ליהנות מיתרונות משמעותיים בהתאם לתחום בו נערך הייעוץ. כלומר, השיפור יתבטא בתחומים אשר הוגדרו מראש כיעדים, כדוגמת השגת מימון זול ומתאים לעסק, הגדלת מידת הרווחיות, ייעול של מערך הייצור, בניית המערך השיווקי, או הרחבת הפעילות העסקית לתחומים חדשים.

ייעוץ פיננסי

יועץ פיננסי עוסק בכל הקשור להתנהלות הפיננסית של חברות וארגונים, תוך בחינת מאפייניו וצרכיו הספציפיים של כל עסק ומתן יעוץ פיננסי מותאם עבורו. תפקידו כולל בין היתר:

 • בחינת פעילות עסקית פיננסית של העסק.
 • בחינת כדאיות ביצוען של עסקאות שונות בארגון בהתאם למצבו הפיננסי.
 • בחינת התנהלות חשבונאית של הארגון.
 • בדיקת וייעול מסגרות אשראי קיימות.
 • הכנת תוכנית עסקית פיננסית המפרטת את אופן התנהלות העסק לאורך תקופות עסקיות מוגדרות במשך השנה.
 • הכנת תוכנית שיקום פיננסי וליווי של יישומה והטמעתה בפועל.
 • הערכת שוויים של עסקים, ארגונים וחברות.
 • תמחור נכון של מוצרי ושירותי העסק בהתחשב בכל העלויות, ההוצאות וההכנסות של העסק, ובהתאם למצב השוק.
 • דוחות רווח והפסד – מעקב ופיקוח אחר דוחות רווח והפסד החודשיים של העסק, ובחינתם בהתאם ליעדים שהוגדרו מראש.
 • מערך גביית כספים מוקפד תוך עמידה ביעדי אשראי של לקוחות, וכן הקפדה על יעדי שיווק ומכירה של העסק.
 • מערך תשלומים מאורגן המבקר ומפקח על תשלומי התחייבויות לספקים, בנקים וגורמים מלווים אחרים.
 • מלאי עסק – ניהול מאורגן ומוסדר תוך שמירה על גודל מוגדר
 • ייעוץ וייצוג החברה מול הבנקים – טיפול בעניינים שוטפים ומתן פתרונות כדאיים למצבים.
 • יעוץ פיננסי להתנהלות כלכלית מול הבנק.
הלקוחות שלנו