מילון מושגים

כמה פעמים ניסית להבין מילה מהדו"ח? לפענח מה רצה הרו"ח שלך?
במיוחד אם אתה עסק של one man show. כתבנו במיוחד בשבילך את מילון המושגים,
אם כל המושגים החשובים מעולם הכספים.
אם נהנית מהמילון, נשמח לשמוע
אם יש מושג שלא מספיק ברור או תשמח שנכתוב עליו, נשמח לדעת

א

אובדן כושר עבודה: מצב שבו העובד לא יכול להמשיך לעבוד עקב תאונה או מחלה. 

אורך יום עבודה: החוק מגביל מהו אורך יום העבודה בישראל. (א) יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה (ב) בעבודת לילה וביום שלפני יום המנוחה השבועי או חג, לא יעלה יום העבודה על שבע שעות עבודה. 

אורך שבוע עבודה: אורך שבוע עבודה הינו 45 שעות, עליהן ניתן להוסיף שעות נוספות. 

אחוז מס שולי: שיעור המס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת. לא כל המשכורת חייבת באותה המס, אבל המשכורות גבוהות יותר המס גבוה יותר. המס הגבוה אינו חל על כל המשכורת אלא על היחס הגבוה יותר.  

ב

ביטוח לאומי: ביטוח לאומי הוא מוסד מדיני אשר מטרתו להבטיח את תושבי המדינה במישור הכלכלי, כל אדם מפריש מידי חודש לביטוח לאומי סכום כסף בהתאם לרמת הכנסתו ולא משנה אם הוא שכיר או אמצעי.

ביטוח עסק: ביטוח אשר מספק רשת הגנה לעסקים בפני נזקים, בפני תביעות של ציבור לקוחות ובפני גניבות רכוש וציוד מבית העסק, ביטוח זה חשוב מאד ליציבותו של כל בעל עסק במיוחד אם העסק שלו הוא מקום בו מבקרים לקוחות רבים והם עלולים להיפגע באופן פיזי.

בן זוג רשום: לבני זוג נשואים מנוהל ברשות המיסים תיק אחד. 

בע"מ: הסיומת בע"מ מציינת בערבון מוגבל ומטרתה להעיד כי בעלי המניות של החברה אינם כפופים לחובותיה מוזמנים לעבור לאות ח' ולקרוא על משמעות המושג חברה בע"מ.

ג

גביית חובות: קבלת התשלום המגיע, בקשה לתשלום חוב וקבלתו.
חשוב מאוד לגבות מראש כל עסקה בחוזה חתום. למקרה ובו תתקלו בקושי בשלב גביית החוב.

ד

דוח מאזן: דו"ח חשבונאי המתאר את מצבו של העסק ליום נתון. הדו"ח כולל מצד אחד את מצב הנכסים ומצד שני את בעלי הזכות על הנכסים. 

דוח רווח והפסד: דו"ח המסכם את הפעילויות הפיננסיות של העסק לתקופה במונחים של רווח והפסד חשבונאי. הדו"ח נותן ביטוי להכנסות החשבונאיות של החברה בניכוי ההוצאות החשבונאיות של החברה וסיכומו מהווה אינדיקציה (מתוך אינדיקציות נוספות) למידת הצלחתה של החברה. הדו"ח כאמור מתייחס לערכים חשבונאיים ולא כספיים, ולכן יכול להיות הבדל בין תנועת המזומנים בחברה לבין ההכנסות וההוצאות החשבונאיות, למשל בעת שחלקן ניתן באשראי.

דו"ח שנתי = דין וחשבון שנתי: דו"ח זה הוא מסמך אותו כל עצמאי במדינה חייב להגיש אחת לשנה כאשר הדו"ח מתייחס לחודשים ינואר עד סוף דצמבר של אותה שנה, בדו"ח יפרט העוסק את כל הכנסותיו באותה שנה, מידע עליו ועל העסק.  למילוי הדו"ח השנתי יש להשתמש בטופס 135 – רק לשכירים או בטופס 1301 לכלל הנישומים. 

דוח תזרים מזומנים: בניגוד לדו"ח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים משקף את מצב המזומנים (כמה כסף יש בבנק).

ה

הבטחת הכנסה: תשלום המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי ואשר מטרתו להבטיח רמת חיים מינימלית לכל אזרח. תשלום זה ניתן למי שאין לו הכנסות קבועות או זמניות.

הצהרת הון: מסמך המסכם את כל הנכסים, הכספים וההתחייבויות שלכם בנקודת זמן מסוימת. את הבקשה לדיווח הצהרת הון תקבלו לאחר פתיחת תיק עוסק ובטווח של כל 7 שנים. הצהרת הון זו הדרך של רשות המיסים לבדוק האם ההכנסות המדווחות תואמות את ההכנסות וההוצאות האמיתיות שלו.

הוצאות: כל סכום שאתם מוציאים מהעסק, ההוצאות מתחלקות למספר קטגוריות.

  • הוצאה מוכרת: כל הוצאה כספית של העסק שמטרתה יצירת הכנסה. חלק מההוצאות מוכרות במלואן: ציוד משרדי, מלאי. וחלק מההוצאות מוכרות באופן חלקי כמו: אחזקת כלי רכב, שכירות במידה ואתם עובדים הבית.
  • הוצאות משתנות: הוצאות שהיקפן משתנה באופן ישיר ומיידי על פי השתנות היקף הפעילות של החברה. בדרך כלל ההוצאות המשתנות הן ההוצאות הישירות.
  • הוצאות עבודה: משכורות (ברוטו) וכן כל ההוצאות הסוציאליות – ביטוח לאומי, פיצויים, קרנות השתלמות, גמל, מחלה , הבראה, חופשה. ההוצאות הסוציאליות עשויות להגיע לקרוב ל- 30% מהוצאות המשכורת.
  • הוצאות עקיפות והוצאות כלליות: הוצאות שאינן נדרשות באופן ישיר על ידי תהליך הייצור. למשל: הוצאות הנהלה, פרסום, אחזקת המבנה או המשרד, הוצאות מימון.
  • הוצאה קבועה: הוצאה שאינה משתנה בהתאם לכמות הייצור כגון: הוצאת שכירת המבנה.
  • הוצאות תפעוליות: סעיף הוצאות המקביל להוצאות הנהלה בחברה רגילה ובו נכללים כל הוצאות הבנק, לרבות שכר עובדים ומנהלים, הוצאות שיווק ופרסום ושאר הוצאות כגון מיחשוב, אחזקה.

הכנסה חייבת: הכנסה חייבת היא הכנסה שצריך עבורה לשלם מס, לעומת זאת הכנסה פטורה היא הכנסה שאין צורך לשלם מס עבורו. דוגמא להכנסה פטורה: קצבאות ילדים, קצבאות נכות.

הכנסות: הכנסות אלו כל התקבולים שהעסק קיבל. מכרתם שירות? סגרתם עסקה? הסכום שקיבלתם עבורו הוא ההכנסה.

ו

עדיין לא מצאנו מושג באות ו', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

ז

זיכיון: הסדר שלפיו חברה משאילה (מוכרת / משכירה) את שם המותג והידע המצטבר שלה לקמעונאים עצמאיים שמשלמים תמורת הזכות למכור מוצרים תחת אותו השם.

ח

חבות המס: הסכום שיש לשלם למס ההכנסה.

חברה בע"מ: התאגדות עסקית של אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית. חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעליה. קיימים שני סוגי חברות: חברה פרטית וחברה ציבורית.

חשבונית מס: חשבונית מס היא למעשה מסמך המפרט את פרטי העסקה שהתבצעה בין הלקוח למוכר וכוללת את מספר המוצרים וסכום הקנייה הסופי, עסקים שומרים על חשבוניות מס אלו בכדי להוכיח על הוצאותיהם ולהתחשבן עם שלטונות המס בתום השנה על גובה תשלום המס. חשבונית מס מוציא עוסק מורשה או חברה. חשבונית מס קבלה מתעדת בנוסף גם את התקבול (התשלום) עצמו.

חשבונית עסקה: רישום שמתעד מכירה של מוצר או שירות אך לא משמש לרישום פעולה חשבונאית. 

חשבונית דיגיטלית: חשבונית המונפקת אונליין (מסמך ממוחשב) המסמך חתם דיגיטלית ולכן אין צורך להדפיס ולחתום. תחליף מצוין, חוסך בנייר ובאי סדר.

 

ט

עדיין לא מצאנו מושג באות ט', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

י

עדיין לא מצאנו מושג באות י', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

כ

עדיין לא מצאנו מושג באות כ', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

ל

עדיין לא מצאנו מושג באות ל', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

מ

מאזן בוחן: דו"ח המציג את היתרות של כל כרטיסי החשבון בתאריך מסוים, למשל סוף חודש מסוים או סוף רבעון מסוים.

מס הכנסה: מס הכנסה הינו מס שהטילה המדינה על כל אדם שמרוויח כסף. גובה המס משולם מהרווחים ולא מההכנסות. וגובה המס נקבע ע"פ הרווח = מדרגות מס הכנסה. 

מסגרת אשראי: מסגרת החריגה המתאפשרת לבעל העסק מהבנק או מחברת האשראי, במסגרת זו יוכל בעל העסק להשתמש בכסף שלא שלו למעשה בכדי לבצע עסקאות ולתפעל את העסק.

מע"מ: ראשי התיבות של מס ערך מוסף, מס זה מוטל על רכישה בכל שרשרת התגלגלותו של המוצר בין אם זה היצרן, או הקמעונאי כולם משלמים מע"מ. על מע"מ יכולים להזדכות בחזרה רק עסקים שהם עוסק מורשה או חברה בע"מ.

מע"מ עסקאות: הצרכן הסופי משלם את המס במלואו, אולם צרכן ביניים, גובה מס מהצרכנים על מנת לשלם לממשלה, אבל מקזז ממנו מס שהוא עצמו שילם. 

מע"מ תשומות: המע"מ אותו שילם העוסק על מוצרים או שירותים שרכש ואותו הוא יכול לקזז ממע"מ העסקאות לפני התשלום לאגף המיסים

מקדמות מס הכנסה: מידי חודש או חודשיים (תלוי בהיקף מחזור ההכנסות) על העסק לייצר דוח תקופתי שמשקף את היקף ההכנסות וההוצאות של העסק, על פיהן משולמים התשלומים לרשויות המס. מקדמות מס הכנסה מחושבות כאחוז מסוים מתוך המחזור של העסק.

מס חברות: מס המוטל על חברה בישראל. הוא נפרד מהמס על האזרח היחיד. 

 

נ

ניכוי מס במקור: ניכוי מס במקור הינה פעולה שבאמצעותה משולם מס ההכנסה בשיעור אחוז מסוים מהעסקה על ידי הצד המשלם. שיעור הניכוי במקור נקבע על ידי שלטונות המס. בעת הדיווחים (דוח תקופתי או שנתי) למס הכנסה, יש להפחית תשלומים של ניכוי במקור מהסך הכללי ולשלם רק את היתרה

ס

עדיין לא מצאנו מושג באות ס', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

ע

עוסק מורשה: עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו מע"מ, מנגד הוא גם יכול לקזז מע"מ עבור הרכישות שלו. ישנם בעלי מקצוע שמחוייבים לפתוח עוסק מורשה כמו אדריכלים, כלכלנים, רופאי שיניים ועוד. וישנם עסקים שפותחים עוסק מורשה כאשר מחזור העסקאות שלהם עולה על המחזור השנתי שנקבע לעוסק פטור לאותה שנה. עוסק מורשה מדווח אחת לחודש או חודשיים לשלטונות המס לפי מה שנקבע לו בתחילת שנה.

עוסק פטור: עוסק פטור הינו עסק שסך כל מחזור העסקאות שלו במשך שנה לא יעבור את סכום 99,893 ₪ (סכום משתנה, נכון ל2021), בעלי עסקים אלו פטורים ממס ערך מוסף, הם לא גובים מע"מ מלקוחות ולא מזדכים עליו. עוסק פטור מדווח רק פעם אחת, בסוף שנה ומוציא קבלות בלבד.

עלות מעביד: עלות השכר הכוללת עבור המעביד, כולל שכר ברוטו וניכוי החובה והרשות שהוא מפריש בגין העסקת העובד(ביטוח לאומי, קרנות פנסיה והשתלמות, קופות גמל, הפרשה לפיצויים, דמי מחלה, הבראה, חופשה, גילום הוצאות וכו').

עצמאי שכיר: עצמאי שהוא גם שכיר ישלם ביטוח לאומי גם על החלק השכיר וגם על החלק העצמאי ע"פ שיקבע לו בביטוח לאומי.

עצמאי שלא עונה להגדרה: מושג זה מתייחס לביטוח לאומי והוא תקף לבעל עסק שעובד פחות מ20 שעות בשבוע בעסק וההכנסה שלו נמוכה מ2,637 ₪ בחודש (נכון ל2021)

פ

פירוק חברה: הליך מסודר המעוגן בחוק שמביא לסיום חייה ולפירוק הקשר החוזי בין החברה לבעלי החברה ובין בעלי החברה לבין עצמם. יש כמה הליכים אפשריים לפירוק חברה, והעיקריים הם פירוק על יד בית משפט, או פירוק מרצון על ידי בעלי החברה.

פרילנסר: כעסק, אתם יכולים לעבוד עם עובדים המועסקים תחתיכם או עם פרילנסרים. פרילנסר הוא עוסק עצמאי אשר משלם בעצמו לרשויות המס, לעומת זאת עובד שמועסק אצלכם, עלות המעביד היא דרככם.

פשיטת רגל: הכרזה על פשיטת רגל היא הודאה בפני הנושים והמדינה כי אין ביכולת החברה להחזיר חובות והיא משאירה את נושא החובות בידי כונס הנכסים אשר יפרק אותה מנכסיה ויחלק את ההכנסות בין הנושים. לאדם אשר הכריז פשיטת רגל אסור לפתוח עסק אחר במשך 7 שנים לפחות מזמן הסגירה של העסק הראשון.

פתיחת תיק עוסק: כדי לפתוח תיק עוסק במדינת ישראל, עליכם להצטייד בתעודת זהות הכוללת ספח וצילום שלה. ולגשת למע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. את כל הטפסים ניתן להוריד מהאינטרנט, ניתן לפתוח תיק באופן עצמאי וניתן להיעזר במשרד המתמחה בזה, כמונו.

צ

עדיין לא מצאנו מושג באות צ', יש לך מושג שנרצה שנכתוב עליו? שלחו לנו בטופס שבתחתית הדף. 

ק

קבלה: מסמך המאשר קבלת תשלום עבור מוצר או שרות שעסק סיפק, בקבלה ירשם סכום העסקה ובאיזה צורה הכסף התקבל (מזומן, שיק, אשראי וכ"ו…). עוסק פטור מנפיק רק קבלה. 

קבלה על תרומה: בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מי שתרם למוסד ציבורי יותר מ180 ₪ לשנה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה שנה. על הקבלה צריך להיות רשום "מוכר לסעיף 46 לצורכי מס" והזיכוי עליהן מתבצע בדו"ח השנתי. 

קונסיגציה: שיטה לניהול הקשר לרוב בין יצרנים ויבואנים לרשת הקמעונאית לפיה הסחורה נמצאת בבעלות היצרן / יבואן מוצגת למכירה ברשת הקמעונאית. התשלום בגין הסחורה מתבצע בעת המכירה לצרכן בפועל.

 

ר

רווח: היתרה החיובית המתקבלת במהלך פעילות כלכלית. הכנסות פחות הוצאות = רווח. רווח גולמי הוא ההכנסות בעסק בהפחתה של ההוצאות הישירות לייצור אותה הכנסה.

ש

שוטף פלוס: תשלום אשר מתבצע מספר שבועות או חודשים לאחר סיום העסקה, קיימים תשלומים כגון שוטף +30, +60, +90, +120. עסקים רבים מבצעים את סוג תשלום זה עם הספקים שלהם בכדי לקיים תזרים מזומנים טוב יותר.

שכר ברוטו: שכר הבסיס של העובד, ממנו מנוכים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וכו'.

שכר נטו: הסכום שמועבר ישירות לידיו של העובד לאחר הורדת הניכויים.

ת

תוכנית עסקית: מסמך קודם להקמת עסק אשר מפרט את דרכי הפעולה, את המתחרים באזור, את אחוזי הרווח, את דרכי הפרסום והשיווק.

תזרים מזומנים: ליבו של כל עסק הוא תזרים המזומנים, ברגע שאין תזרים מזומנים אל העסק מסיבה כזו או אחרת, העסק הופך ללא ריווחי וסכנת חיים מרחפת מעליו.

דילוג לתוכן