פרוייקטים מיוחדים

בחשיבה חיובית מתמחים במגוון פרוייקטים ממושכים וחד פעמיים.

ניתוח וחוות דעת לבית משפט

כתיבת חוות דעת כלכלית, חוות דעת מומחה, המוגשת כעדות מומחה בבית משפט היא אחת המשימות הקשות והמאתגרות לכלכלנים. בניגוד לעבודות רבות שאתה כותב, שלעולם אינך יכול לדעת מי יקרא אותן ועד כמה יתעמק בנבכי הניתוח שלך ובמודל הכמותי המפורט שאתה מציע, בחוות דעת מומחה לבית המשפט שאתה כותב אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהעבודה תיקרא ותילמד עד אחרון הפרטים, בצורה ביקורתית מדוקדקת, בכוונת מכוון למצוא פרכות ושגיאות כדי לנסות ולקעקע אותה בבית המשפט, בחקירה נגדית בבית המשפט או בחוות דעת מומחה של כלכלן אחר, שתוגש לבית המשפט על ידי הצד השני. לכן האתגר הוא להוציא מסמך מושלם, עד כמה שניתן, שיעמוד בביקורת הקשה הצפויה לו וכמובן  יעשה צדק עם הנושא הנבחן.

בדרך כלל תביעות משפטיות המצריכות חוות דעת מומחה בתחום הכלכלה נסבות על סכסוכים כספיים בסכומים ניכרים, מיליוני או עשרות מיליוני ש"ח ואף למעלה מכך, וזה מבטיח כי הצדדים ישקיעו בהכנת חוות דעת משפטיות וכלכליות של טובי המומחים ולכן התחרות היא תחרות פתוחה שבה כל צד יעשה כל מאמץ לנצח.

 

המדען הראשי

המדען הראשי הינו גוף הפועל מטעם משרד הכלכלה, שמטרתו לתמוך ולקדם מו"פ בתעשייה הישראלית. זאת, באמצעות קשת רחבה של תוכניות המקנות ייעוץ, מענקים, הלוואות והטבות נוספות בתחומי היזמות והחדשנות הטכנולוגית. מדובר בתוכניות במימון ממשלתי המיועדות בעיקר למיזמים בתחילת דרכם ולחברות קטנות ובינוניות המפתחות מוצרים בתחומי האלקטרוניקה, התקשורת, האנרגיה, מדעי החיים ואף החברה. המעוניינים לזכות בתמריצים נדרשים לעמוד בתנאי הסף, להציג את התוכניות המתחייבות ולחתום על הסכמים הכורכים ביצוע פעולות עסקיות שונות באישור המדען הראשי.

תנאים והטבות
ישנם סוגים רבים של תוכניות מטעם המדען הראשי, ביניהן קרן תמיכה בחברות הזנק, פרויקט חממות ליזמות טכנולוגית, תוכנית תנופה לתמיכה במיזמים טכנולוגיים מתחילים, תוכנית לקידום חברות מתחילות ועוד הרשימה ארוכה. כל אחת מהן כרוכה במספר תנאים ייחודיים והטבות ספציפיות.

בניית תכנית עסקית

התכנית העסקית צריכה לכלול מספר רכיבים, לרבות תיאור המוצר (או השירות) העסקי, הגדרת השוק המוצר, מיקום העסק, הגדרת מאפייני הלקוחות של המוצר, הגדרת המתחרים של העסק, בחינת מקורות המימון, בניית מודול אסטרטגיה שיווקית, ניתוח החזקות והחולשות של העסק, תמחור מוצרי העסק, בניית תקציב לעסק, זיהוי אנשים מפתח בעסק, תוכנית השקעה בניית דוחות כספיים עתידיים ועוד. לאחר שניתחנו את העסק, כל מה שנותר לנו הוא ליישם את התוכנית שלנו כפי שהוגדרה על ידינו. אך לא תמיד דברים מתפתחים כפי שאנו מצפים ולעיתים אף נדרש מאיתנו לפעול בסבלנות רבה עד למיצוב העסק.