בשורה לגברים העצמאיים!

ליברמן החליט: התגמול למשרתי מילואים עצמאיים יגדל ב-25% התוספת תינתן אוטומטית לכל משרת מילואים עצמאי, ובלבד שהתגמולים שייקבל אינם חוצים את תקרת התשלום הקבועה בחוק ■ ליברמן: "אנו פועלים במגוון ערוצים לטובת מערך המילואים בכלל והמילואימניקים הפרטיים בפרט" לקריאה בדה מרקר