עצמאים! מוכנים לשנת 2017?

מ-2017: פנסיית חובה לעצמאיםועדת העבודה והרווחה אישרה תיקון לחוק הביטוח הלאומי לקריאה שנייה ושלישית לפיו עצמאים יחויבו להפריש לפנסיה החל מה-1.1.17 ובתמורה יופחתו להם דמי הביטוח הלאומי. ההסדר צפוי לעבור אישור סופי במליאת הכנסת עד סוף החודש לקריאה בווינט